Itsensä kehumisen taito

Keväällä Nuorkauppakamareissa jännitetään. Kamarien vuosijuhlissa on jo kertaalleen juhlittu edellisen vuoden tekijöitä ja projekteja. Helmikuussa kamarin IPP:n eli edellisen vuoden puheenjohtajan johdolla tehdään palkintohakemuksia kisaamaan oman alueen parhaiden tekijöiden ja projektien titteleistä.

Saattaa jonkun mielestä kuulostaa erikoiselta, että palkintoja niin vain haetaan, mutta sille on monia hyviä syitä. Suomen Nuorkauppakamareissa on kolme tasoa. Suomi on jaettu neljään alueeseen. Jokainen kamari kuuluu yhteen alueeseen. Rovaniemen Nuorkauppakamari kuuluu D-alueeseen, sekä Suomen Nuorkauppakamareihin. Jokaisella tasolla palkitaan parhaita tekijöitä ja projekteja.

Ensimmäinen syy palkintojen hakemiselle, sen sijaan että ne vain tulla tupsahtaisivat yllätyksenä, on se, että alue- tai kansallinen organisaatio ei voi tietää kaikkia kamarien tekemiä hienoja projekteja tai timanttisia tekijöitä ja varsinkaan niiden yksityiskohtia.

Toinen syy on itsensä kehuminen. Nuorkauppakamarien yhtenä tarkoituksena on kehittää jäsenten työelämätaitoja. Työelämässä on hyötyä siitä, että osaa kertoa itsestään, etenkin siitä missä on hyvä. Palkintohakemuksen tekeminen on myymistä. Ostaja on tuomaristo, jonka tehtävänä on valita paras tuote, eli palkita paras tekijä tai projekti. Myynnin osaamisesta tai osaamattomuudesta meitä suomalaisia toisinaan soimataan. Sinulla voi olla maailman paras tuote tai palvelu – tai vastaavasti kamarissa voi olla timanttinen koejäsen, maailmaa mullistava projekti tai vuoden paras puheenjohtaja – mutta jos et osaa sitä kertoa riittävän selkeästi ostajalle, ostaja valitsee sen vähän huonomman, joka on vaan myyty paremmin. Itsensä tai oman tuotteen tai palvelun kehuminen on taito, jota pitäisi opettaa, oppia ja opetella paljon enemmän ja paljon aikaisemmin. Ja tässä en tarkoita tyhjien lupausten tekemistä, vaan tosiseikkoja, jotka osataan liittää oikeaan kontekstiin.

Kolmas syy palkintojen hakemiselle on se, että se pakottaa tarkastelemaan asioita jälkikäteen eri näkökulmista. Mitä oikeasti tehtiin, mitä ongelmaa projektilla ratkaistiin? Miten hyvin siinä onnistuttiin, ratkaistiinko oikeaa ongelmaa? Kuinka paljon asiaan käytettiin aikaa ja millaisia tuloksia saatiin? Näiden ja monien muiden asioiden pohtiminen on tilaisuus oppia omasta ja muiden tekemisestä, niin onnistumisista kuin virheistäkin.

Osallistuin A-alueen vuosikokoukseen Salossa 1.-3.3., ja oli kyllä hienoa olla gaalassa juhlimassa palkittuja. Nähdessäni puheenjohtajakollegoiden sekä muiden palkittujen reaktioita sain valtavasti lisää intoa palkintohakemuksiin. Meidän oman alueemme, D-alueen, palkintojen jako on edessä lauantaina Kuopiossa, ja odotan innolla kenelle palkinnot menevät. Vaikka ne eivät oman kamarin kohdalle sattuisikaan, niin palkintojen jaosta saa silti valtavasti uutta energiaa ja intoa kuluvan vuoden tekemiseen!

Rovaniemen Nuorkauppakamarin Sijoita & Säästä -projekti palkittiin vuoden 2017 parhaana projektina alueella D!

Impactia ja innovaatioita!

Tiesitkö, että Nuorkauppakamarit ovat ainoa YK:n ulkopuolinen organisaatio, joka saa käyttää YK:n maailmankarttaa logossaan? JCI sai ensimmäisten joukossa YK:n neuvonantajastatuksen vuonna 1954, ja vielä tänäkin päivänä me teemme yhteistyötä YK:n kanssa. 

Nuorkauppakamareiden yhtenä toimintaa ohjaavana ohjeena ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tunnetaan myös lyhenteellä SDG (Sustainable Development Goals). Eri puolilla maailmaa näitä tavoitteita hyödynnetään eri tavalla, mutta kaikkialla Nuorkauppakamareissa on yksi yhteinen tehtävä: tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen, ja sitä kautta luoda positiivista muutosta ympäröivässä yhteiskunnassa. Eri puolilla maailmaa kestävän kehityksen tavoitteista avainasemaan nousevat eri asiat. Afrikassa ja monissa Aasian maissa nuorkauppakamareiden projektit taistelevat nälänhätää vastaan tai puhtaan juomaveden puolesta, meillä Euroopassa toimitaan enemmän kestävän talouskasvun ja johtajuuden, työllisyyden sekä ilmastonmuutoksen parissa. Käytännössä muutosta tehdään projektien ja koulutusten avulla. Projekteissa avainasemassa on malli, jolla haetaan ongelmien juurisyyt sekä yhdistetään eri sektorit toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Näin luodaan kestävää positiivista vaikutusta! 

Noin 170 000 jäsentä yli 120 maassa muodostavat JCI:n aktiivisten jäsenten verkoston. Kaikki nämä 18-40 vuotiaat aktiiviset kansalaiset ovat mukana vapaaehtoisjärjestössä, koska he haluavat muuttaa maailmaa. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamarilaiset osallistuvat muutamiin kaikille yhteisiin projekteihin. Maailman siivouspäivä oli yksi viime vuoden näkyvimpiä tempauksia, jossa 17 miljoonaa ihmistä 158 eri maassa aktivoitui yhdessä puhtaamman ympäristön puolesta. Tämän lisäksi JCI kampanjoi aktiivisesti maailmanrauhan puolesta Peace is Possible -kampanjalla. Euroopassa yksi merkittävä projekti tällä hetkellä on SteupUp4Europe, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria ottamaan osaa poliittiseen päätöksentekoon mm. äänestämällä sekä asettumalla ehdolle vaaleissa. 

Suomessa Nuorkauppakamareita yhdistäviä kansallisia projekteja ovat Tuottava Idea, TOYP Suomi (Vuoden Nuori Menestyjä) ja Vuoden Nuori Johtaja -kilpailut sekä Päivä Johtajana –tempaus. Tällä hetkellä on menossa Tuottava Idea -kilpailu, jossa haetaan korkeintaan kolme vuotta vanhoja ideoita. Idea voi olla tuote, palvelu, tuotantomenetelmä, liikeidea tai muu yritystoimintaa edistävä toimenpide. Myös Tuottava Idea -kilpailun arvostelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Kilpailussa on kolme sarjaa: yrityssarja, yhteiskuntasarja sekä start up –sarja. Voittajille on luvassa näkyvyyttä New Yorkin Times Squarella Nasdaqin valotaululla. Mainospaikan arvo on 60 000 euroa. Kilpailulla halutaan nostaa esiin uusia innovaatioita sekä korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Jos teillä on tuottava idea, ota yhteyttä lähimpään Nuorkauppakamariin heti, sillä kilpailuaika päättyy 31.3.!

Tuottava Idea Times Squarella.

Mitä sinä tekisit, jos saisit mukaan 5000 suomalaista tai 170 000 kansainvälistä nuorta aikuista, jotka ovat valmiita hyppäämään epämukavuusalueelle muuttaakseen maailmaa? Meillä sitä sanotaan nuorkauppakamaritoiminnaksi, tunnetaan myös nimellä #maailmanparasharrastus.

Puheenjohtaja eli PRES 2019 Ville Koivisto

Vuosi on startannut vauhdilla!

Vuoden vaihtuminen on Nuorkauppakamareissa aina täynnä tohinaa. Edellisen vuoden hallitus väistyvän puheenjohtajan johdolla laittaa omaa vuottaan purkkiin toimintakertomusten ja tilinpäätösten osalta, kun taas omaa toimikauttaan aloittava uusi hallitus ei malta pysyä aloillaan suunnitellessaan innolla alkavaa vuotta. Nyt helmikuun alussa alkaa toimintasuunnitelma olla jo hyvällä mallilla, ja päästään varsinaisen nuorkauppakamaritoiminnan pariin.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma hyväksytään Rovaniemen Nuorkauppakamarin vuosikokouksessa helmikuun lopulla, mutta tässä vaiheessa voin jo hieman avata, mitä tuleman pitää! Vuoden 2019 aikana on tarkoitus panostaa laadukkaisiin koulutuksiin, jotka vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä. Suunnitelmissa on niin puhe- kuin esiintymistaidon koulutusta sekä projektin johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin keskittyviä koulutuksia. Kuten Nuorkauppakamareissa yleensä, koulutusten sisällöt ovat laadukkaita, koulutustapa tulee olemaan osallistava, ja jäsenille ne ovat ilmaisia. Koulutusten lisäksi haluamme vuonna 2019 panostaa jäsentemme verkostoitumiseen. Sen lisäksi, että osallistumme kamariporukalla alue- ja kansallisiin kokouksiin ympäri Suomea, tarjoamme Rovaniemellä mahdollisuuden tutustua muihin nuorkauppakamarilaisiin vapaamuotoisten tapaamisten, kuten teemalounaiden ja yritysvierailuiden merkeissä. Elokuussa lähdemme tapaamaan yhteistyö- eli twinning-kamarilaisiamme Liechtensteiniin, sekä samalla juhlimaan maan 300-vuotisjuhlaa. Syksymmälle on suunnitelmissa lisäksi parikin kansainvälistä projektia, mutta niistä lisää myöhemmin.

Vuoden 2019 aikana kamarimme viestintä mullistuu monella tapaa. Vuoden 2018 lopulla saimme julkaistua uudet nettisivut, kiitos siitä kuuluu yhteistyökumppanillemme Sollertikselle. Uudet nettisivut mahdollistavat entistä paremmin muun muassa jäsentarinat blogien muodossa. Tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista pysyt parhaiten perillä seuraamalla meidän Facebook-sivua. Kamarin sisäinen viestintä viedään myös uudelle tasolle, kun pääsimme Suomen Nuorkauppakamarien pilottiryhmänä ottamaan käyttöön Office365-työkalut kamaritoiminnassa. Office365:n työkalut tulevat siis jäsenillemme tutuiksi hallitus- ja tiimityöskentelyn sekä projektien parissa. Voi olla, että tulette näkemään erilaisia kokeiluja niin kamarin nettisivujen kuin sosiaalisen median kanavienkin puolella, mutta #kokeilukulttuuri onkin yksi tärkeimpiä tekijöitä nuorkauppakamaritoiminnassa.

Tuskin maltan odottaa!

Puheenjohtaja eli PRES 2019 Ville Koivisto

Vuoden kohokohtia: Uusien koejäsenten perehdytys START-koulutuksen myötä!