Rovaniemen Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä nuorkauppakamarien verkostoa. Suomessa nuorkauppakamareita on hieman alle 70, ja ne jakautuvat neljään alueeseen. Rovaniemen Nuorkauppakamari kuuluu D-alueeseen, joka on noin kolmen Belgian kokoinen alue Suomen pohjois- ja itäosia. D-alueella toimii yhteensä 15 nuorkauppakamaria.

Kansainvälisesti nuorkauppakamareita on noin 120 maassa. Väkilukuun suhteutettuna Suomen Nuorkauppakamarit on yksi maailman aktiivisimpia kansallisia organisaatioita. Englannin kielisissä yhteyksissä Rovaniemen Nuorkauppakamari käyttää nimeä JCI Rovaniemi. JCI tulee sanoista Junior Chamber International. JCI on myös järjestön katto-organisaatio. Nuorkauppakamarit tekevät paljon yhteistyötä YK:n kanssa, ja nuorkauppakamarit ovatkin ainoa järjestö maailmassa, joka saa käyttää YK:n logoa omassa logossaan.

YK:n logo näkyy JCI:n logossa