Impactia ja innovaatioita!

Tiesitkö, että Nuorkauppakamarit ovat ainoa YK:n ulkopuolinen organisaatio, joka saa käyttää YK:n maailmankarttaa logossaan? JCI sai ensimmäisten joukossa YK:n neuvonantajastatuksen vuonna 1954, ja vielä tänäkin päivänä me teemme yhteistyötä YK:n kanssa. 

Nuorkauppakamareiden yhtenä toimintaa ohjaavana ohjeena ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tunnetaan myös lyhenteellä SDG (Sustainable Development Goals). Eri puolilla maailmaa näitä tavoitteita hyödynnetään eri tavalla, mutta kaikkialla Nuorkauppakamareissa on yksi yhteinen tehtävä: tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen, ja sitä kautta luoda positiivista muutosta ympäröivässä yhteiskunnassa. Eri puolilla maailmaa kestävän kehityksen tavoitteista avainasemaan nousevat eri asiat. Afrikassa ja monissa Aasian maissa nuorkauppakamareiden projektit taistelevat nälänhätää vastaan tai puhtaan juomaveden puolesta, meillä Euroopassa toimitaan enemmän kestävän talouskasvun ja johtajuuden, työllisyyden sekä ilmastonmuutoksen parissa. Käytännössä muutosta tehdään projektien ja koulutusten avulla. Projekteissa avainasemassa on malli, jolla haetaan ongelmien juurisyyt sekä yhdistetään eri sektorit toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Näin luodaan kestävää positiivista vaikutusta! 

Noin 170 000 jäsentä yli 120 maassa muodostavat JCI:n aktiivisten jäsenten verkoston. Kaikki nämä 18-40 vuotiaat aktiiviset kansalaiset ovat mukana vapaaehtoisjärjestössä, koska he haluavat muuttaa maailmaa. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamarilaiset osallistuvat muutamiin kaikille yhteisiin projekteihin. Maailman siivouspäivä oli yksi viime vuoden näkyvimpiä tempauksia, jossa 17 miljoonaa ihmistä 158 eri maassa aktivoitui yhdessä puhtaamman ympäristön puolesta. Tämän lisäksi JCI kampanjoi aktiivisesti maailmanrauhan puolesta Peace is Possible -kampanjalla. Euroopassa yksi merkittävä projekti tällä hetkellä on SteupUp4Europe, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria ottamaan osaa poliittiseen päätöksentekoon mm. äänestämällä sekä asettumalla ehdolle vaaleissa. 

Suomessa Nuorkauppakamareita yhdistäviä kansallisia projekteja ovat Tuottava Idea, TOYP Suomi (Vuoden Nuori Menestyjä) ja Vuoden Nuori Johtaja -kilpailut sekä Päivä Johtajana –tempaus. Tällä hetkellä on menossa Tuottava Idea -kilpailu, jossa haetaan korkeintaan kolme vuotta vanhoja ideoita. Idea voi olla tuote, palvelu, tuotantomenetelmä, liikeidea tai muu yritystoimintaa edistävä toimenpide. Myös Tuottava Idea -kilpailun arvostelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Kilpailussa on kolme sarjaa: yrityssarja, yhteiskuntasarja sekä start up –sarja. Voittajille on luvassa näkyvyyttä New Yorkin Times Squarella Nasdaqin valotaululla. Mainospaikan arvo on 60 000 euroa. Kilpailulla halutaan nostaa esiin uusia innovaatioita sekä korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Jos teillä on tuottava idea, ota yhteyttä lähimpään Nuorkauppakamariin heti, sillä kilpailuaika päättyy 31.3.!

Tuottava Idea Times Squarella.

Mitä sinä tekisit, jos saisit mukaan 5000 suomalaista tai 170 000 kansainvälistä nuorta aikuista, jotka ovat valmiita hyppäämään epämukavuusalueelle muuttaakseen maailmaa? Meillä sitä sanotaan nuorkauppakamaritoiminnaksi, tunnetaan myös nimellä #maailmanparasharrastus.

Puheenjohtaja eli PRES 2019 Ville Koivisto