Vuoden 2022 hallituksen jäsenet

Kate Suopajärvi
Puheenjohtaja | PRES
kate.suopajarvi at jci.fi

Riina Lyyra
Sihteeri, edellisen vuoden puheenjohtaja | SECY & IPP
riina.lyyra at jci.fi

Ville Koivisto
Koulutukset ja kansainvälisyys | IND & INT
ville.koivisto at jci.fi

Miia-Tatjaana Salakka
Varapuheenjohtaja ja tiedottaja | DP & LIO
miia-tatjaana.salakka at jci.fi

Lauri Koivuharju
Rahastonhoitaja, liikesuhdetoiminta | TREAS & BUS
lauri.koivuharju at jci.fi