Rovaniemen Nuorkauppakamari ry –
mistä toiminnassa on kysymys?

Nuorkauppakamari on maailmanlaajuinen 200 000 aktiivisen nuoren aikuisen kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö. Rovaniemen Nuorkauppakamari on Rovaniemen talousalueella sekä Lapissa aktiivisesti toimiva elinkeinoelämän vaikuttaja. Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenistölleen projektien ja koulutusten kautta kokemuksia, jatkuvaa oppimista, uusia ystäviä sekä hauskaa yhdessäoloa. Nuorkauppakamari on laaja aktiivisten johtajien, yrittäjien ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden verkosto.

Olennainen osa paikallista toimintaamme ovat kamarimme kuukausitapahtumat. Kouluttaudumme, kehitymme, vaikutamme yhteiskuntaan ja laajennamme verkostoamme.
Nuorkauppakamaritoimintaan oleellisesti kuuluvat myös alueelliset ja kansalliset vuosi- ja vaalikokoukset. Innokkaimmat jäsenemme osallistuvat myös Eurooppa- ja maailmankokouksiin, joissa parhaimmillaan tapaa 10 000 muuta nuorta johtajaa eri puolilta maailmaa.

Nuorkauppakamaritoiminta on meille kaikille harrastus, joten rentoudumme mielellämme hyvien ystävien seurassa. Oman kamarimme säännöllisiä juhlia ovat puheenjohtajan vappujuhlat, rapujuhlat elokuussa sekä vuosijuhla joulukuussa.

Rovaniemen Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä nuorkauppakamarien verkostoa. Meitä on yhteensä noin 200 000 aktiivista jäsentä yli 120 maassa. Suomessa nuorkauppakamareita on hieman alle 70, ja ne jakautuvat neljään alueeseen. Rovaniemen Nuorkauppakamari kuuluu D-alueeseen, joka on noin kolmen Belgian kokoinen alue Suomen pohjois- ja itäosia. D-alueella toimii yhteensä 15 nuorkauppakamaria.

Väkilukuun suhteutettuna Suomen Nuorkauppakamarit on yksi maailman aktiivisimpia kansallisia organisaatioita. Englannin kielisissä yhteyksissä Rovaniemen Nuorkauppakamari käyttää nimeä JCI Rovaniemi. JCI tulee sanoista Junior Chamber International. JCI on myös järjestön katto-organisaatio. Nuorkauppakamarit tekevät paljon yhteistyötä YK:n kanssa, ja nuorkauppakamarit ovatkin ainoa järjestö maailmassa, joka saa käyttää YK:n logoa omassa logossaan.

YK:n logo näkyy JCI:n logossa

Katso tästä Kajaanin Nuorkauppakamarin video!

Koejäsenten usein kysytyt kysymykset

Onko nuorkauppakamari joku salaseura?

Nuorkauppakamari ei ole salaseura, vaan avoinna kaikille alle 40 -vuotiaille, jotka haluavat
verkostoitua ja kehittää itseänsä.

Mitä koejäsenyys tarkoittaa

Koejäsenyyden tarkoituksena on tutustua nuorkauppakamaritoimintaan ja arvioida, onko
tämä sellainen harrastus, josta saisi sisältöä omaan elämäänsä. Koejäsenaikana on
tärkeintä tutustua monipuolisesti kamarimme toimintaan ja jäsenistöön osallistumalla
tapahtumiin, kokouksiin ja projekteihin. Koejäsenellä on oikeus osallistua kaikkeen
toimintaan, mutta hänellä ei ole äänioikeutta kamarin virallisissa kokouksissa, eikä
mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi hallitusvirkoihin.

Miten pääsee jäseneksi koejäsenyyden jälkeen?

Rovaniemen Nuorkauppakamarissa hallitus esittää kamarin kokoukselle koejäsenen valintaa jäseneksi, kun nämä kolme kriteeriä täyttyvät:

  1. Koejäsen on osallistunut START-koulutukseen. START-koulutus tarjoaa perustiedot, jotka auttavat sinua ottamaan kaiken irti nuorkauppakamaritoiminnasta.
  2. Koejäsen on osallistunut vähintään yhteen alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kokoukseen. Kokouksissa vasta todellisuudessa näet, millainen verkosto nuorkauppakamari on.
  3. Koejäsen on osoittanut aktiivisuuteensa paikallisessa kamaritoiminnassa. Tämä on tärkeää, koska kamarin kokouksessa kamarin äänivaltaiset jäsenet äänestävät jäseneksi valinnasta. Kun olet osallistunut aktiivisesti kamarin toimintaan, varmistat että myös muut jäsenet tuntevat sinut ja äänestävät hyvin 😉

Jäseneksi valinta tapahtuu yleensä 6-18 kk sisällä koejäsenyyden alkamisesta. Tämä johtuu siitä, että yleensä kuluu vähintään 6 kk ennen kuin ehdit osallistua edellä mainittuihin tapahtumiin. Joskus tosin kriteerit täyttyvät jo ennen 6 kuukautta, ja silloin hallitus voi esittää jäseneksi valintaa. Jos taas 18 kk kuluttua kriteerit eivät täyty, hallitus voi päättää koejäsenyyden päättymisestä.

Voiko päästä koejäseneksi vaikka ei ole suosittelijaa?

Koejäseneksi voi päästä, vaikka et tuntisi ennestään ketään nuorkauppakamarista. Otamme
sinuun joka tapauksessa yhteyttä sen jälkeen, kun olet täyttänyt tämän lomakkeen.

Pitääkö olla yrittäjä, jotta pääsee nuorkauppakamariin?

Suomen nuorkauppakamarilaisista noin neljäsosa on yrittäjiä, mutta yrittäjyys ei ole
jäsenyyden edellytys.

Pitääkö olla korkeakoulutettu tai johtotehtävissä, jotta voi hakeutua koejäseneksi?

Nuorkauppakamarin jäsenille ei ole koulutus- tai statusvaatimuksia. Joukossamme on myös
opiskelijoita, mutta pääsääntöisesti otamme jäseniksi jo työelämässä olevia aktiivisia
aikuisia. Yksi järjestömme olemassaolon tarkoitus onkin edistää jäsentensä menestymistä
työelämässä!

Mitä koejäsenyys maksaa? Entä jäsenyys?

Rovaniemen Nuorkauppakamarin koejäseniltä peritään 20 euron koejäsenmaksu niiltä koejäseniltä, jotka ovat mukana tammikuun ensimmäisenä päivänä. Jäseneksi valinnan jälkeen ensimmäisen jäsenmaksun yhteydessä maksat liittymismaksun. Liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruudesta päättää kamarin vuosikokous helmikuussa. Vuonna 2022 jäsenmaksu oli 100 euroa, ja liittymismaksu 20 euroa.

Millaisia kokouksia kamaritoiminnassa on?

Rovaniemen Nuorkauppakamarin virallisia kokouksia ovat helmikuussa järjestettävä vuosikokous sekä lokakuussa järjestettävä vaalikokous. Yhdistyksen hallitus pitää kokouksen noin 6-10 kertaa vuodessa.
Jokainen koejäsen ja jäsen voi osallistua myös alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin
kokouksiin. Alueelliset ja kansalliset kokoukset ovat pääsääntöisesti viikonlopun kestäviä ja
kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä tapahtumia. Kokoukset sisältävät koulutuksia,
mielenkiintoisia julkisuudestakin tuttuja puhujia sekä juhlia. Kansainvälisiä kokouksia on
ympäri maailmaa, ja ne ovatkin mahtavia paikkoja verkostoitumiseen ja kansainväliseen
jc-toimintaan tutustumiseen!

Millaisia koulutuksia kamaritoiminnassa on?

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia
koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa
esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset
ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana
kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

Miten kokoukset ja koulutukset kustannetaan?

Kamareiden koulutukset ovat yleensä ilmaisia, sillä kouluttajat löytyvät omista verkostoista.
Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kokousviikonloput kustannetaan lähtökohtaisesti
itse. Rekisteröinti maksaa yleensä alle 100 euroa. Koko viikonlopun kokouspaketti
gaalaillallisen kera maksaa yleensä noin 200 euroa (ei sisällä majoitus- ja matkakuluja).
Kokouskustannuksiin kannattaa neuvotella tukea myös omalta työnantajalta.

Millaista paikallista toimintaa kamarilla on?

Rovaniemen Nuorkauppakamari järjestää vuosittain projekteja, joissa on mahdollisuus päästä oppimaan uusia taitoja tekemisen kautta. Osa projekteista vaihtuu vuosittain ja osa on
vakiintunut normaaliin vuositoimintaamme. Kamari järjestää joka kuukausi kuukausitapahtumia, jotka voivat olla melkein mitä vaan: koulutuksia, yritysvierailuja, lounastapaamisia, yhteisiä illanviettoja (esim. afterwork, rapujuhlat, pikkujoulut jne.).

Mitä tarkoittaa projekti?

Jokaisella projektilla on projektipäällikkö, joka kokoaa ympärilleen tarvittavan kokoisen tiimin.
Kukin kamarilainen päättää itse, miten ison roolin projekteissa haluaa ottaa. Projektien avulla pääsee harjoittelemaan sellaisiakin taitoja, joista ei vielä ole kokemusta. Tekemisen kautta jokainen oppii uusia taitoja, joista voi olla hyötyä myös työelämässä.

Miten nuorkauppakamarin tilaisuuksiin pukeudutaan?

Paikalliskamarin koulutuksiin ja kuukausitapahtumiin voi pukeutua ihan oman tyylin
mukaisesti. Alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa moni suosii business
casual tyyliä. Gaalaillasella pistetään parhaat päälle eli miehillä puku/smokki ja naisilla pitkä
iltapuku.

Voinko hakea nuorkauppakamariin vaikka olen perhevapailla?

Perhevapailla on hyvä antaa aikaa myös itselleen, joten nuorkauppakamariin on ilman
muuta tervetullut harrastamaan myös perhevapaiden aikaan.

Voiko nuorkauppakamarissa harrastaa pienimuotoisemmin, sillä minulla on perhe ja vaativa työ?

Rovaniemen Nuorkauppakamarissa voit harrastaa juuri sillä panoksella, joka sinulla on toiminnalle antaa. Toimintamme on projektiluontoista ja mukana on paljon perheellisiä.
Perhe ja työ menevät luonnollisesti harrastuksen edelle! Tosin nuorkauppakamarissa kuulee
usein sanottavan: “Mitä enemmän harrastukselle annat, sitä enemmän se itsellesi antaa.”
Sen vuoksi rohkaisemme myös koejäseniä kokeilemaan toimintaa monipuolisesti ja
aktiivisesti.

Mitä tarkoittaa JCI?

JCI tulee sanoista Junior Chamber International. Nuorkauppakamari on siis kansainvälinen
nuorten aktiivien verkosto.

Mitä eroa on kauppakamarilla ja nuorkauppakamarilla?

Kauppakamareilla ja nuorkauppakamareilla ei ole nimestään huolimatta varsinaisesti
toiminnallista yhteyttä. Kauppakamarit ja nuorkauppakamarit tekevät kuitenkin paljon
yhteistyötä esimerkiksi nuorten yrittäjien esilletuomisessa. Nuorkauppakamarin edustajia on
usein mukana kauppakamarin valiokunnissa.

Posted in .